Odling


På gården odlas spannmål och potatis. Odlingen sker konventionellt. Vår målsättning är att på bästa möjliga sätt vara rädda om miljön och marken som vi lever av. Vår användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel sker alltid i samråd med rådgivare. Här råder "sunt bonnförnuft". Grödorna som odlas är i stoleksordning, vete, raps, potatis, rågvete, korn och vall. Vi försöker att alltid hålla en god växtföljd för att minska växtföljdsjukdomar. Som regel plöjer vi våra jordar då vi mestadels har lättbrukad jord. En viss del av arealen är möjlig att konstbevattna.

Copyright ©2008-2018 | svardspotatis.se

Producerad av webfast